Vores udbyder har desværre tekniske udfordringer og derfor kan der være enkelte funktioner der ikke virker

Persondatapolitik

Persondatapolitik

Denne persondatapolitik har til formål at oplyse dig om hvilke op lysninger vi behandler om dig og hvad dine rettigheder i den forbindelse er. Vi opfordrer dig derfor til at gennemlæse politikken og gøre dig bekendt med behandlingen.

Kontaktoplysninger
Interdan Leasing A/S
Hovedvejen 1
2600 Glostrup

Email: [email protected]

Vi er en del af Interdan koncernen og dataansvarlig for dine data. Vi behandler dine data i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning, inden for de rammer der er beskrevet herunder.

Brug af beregneren på vores hjemmeside:

Ved brug af beregneren på vores hjemmeside kan du anmode om at blive kontaktet, her afgiver du navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Formål:

Vi behandler dine oplysninger for at besvare din henvendelse

Behandlingsgrundlag:

Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f – vores interesse i at behandle dine data til at kontakte dig, efter du har anmodet om det, mod din interesse i at vi ikke behandler dine oplysninger

Behandlingsperiode:

Dine oplysninger opbevares kun indtil vi har kontaktet dig og besvaret din henvendelse

Videregivelse:

Dine data videregives til vores samarbejdsparter:

Creative Playground for hosting af vores hjemmeside og hosting af vores beregner

Interdan koncernen for tværgående forretningsområder som bl.a. bogholderi

Der er indgået gyldig databehandleraftaler med relevante parter.

Indhentning af tilbud:

Hvis du har anmodet om et tilbud på en konkret bil, foretager vi en kredit- og AML-vurdering forud for fremsendelse af tilbud. I forbindelse med kredit- og AML-vurdeirng skal vi bruge følgende oplysninger om dig: navn, adresse, CPR-nummer, bankinformation, kørekort, profilbillede, telefonnummer, NemID/MitID, algoritmiske tjek af sociale medier, onlinearkiver, kredithistorik, RKI status, PEP status, eventuel markering på sanktionslister.

Formål:

  • at leve op til kravene i hvidvaskloven
  • at kunne indgå en lovlig leasingaftale

Behandlingsgrundlag:

Vi behandler dine oplysninger med behandlingshjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, artikel 6, stk. 1, litra c samt artikel 6, stk. 1 litra e.

Behandlingsperiode:

Vi behandler dine data så længe der er behov for dem for at forfølge ovenstående formål. Dine data slettes øjeblikkeligt hvis du afviser tilbuddet, hvis du accepterer tilbuddet behandles dine oplysninger i overensstemmelse med ’Indgåelse af leasingaftale’.

Videregivelse:

Dine data videregives til vores samarbejdsparter:

Creditro A/S for AML- og kreditvurdering

Creative Playground for kundedatabase og udregning af leasingtilbud

Der er indgået gyldig databehandleraftaler med relevante parter.

Indgåelse af leasingaftale:

For at indgå en leasingaftale med os skal vi bruge nogle af dine oplysninger. For at efterleve gældende lovgivning om hvidvask og terrorfinansiering samt kreditaftaleloven, er det nødvendigt at du som kunde gemmegår en vurdering. Til dette har vi indgået en samarbejdsaftale med Creditro, som laver en fuld AML-vurdering og kreditvurdering af dine forhold.

I forbindelse med indgåelse af leasingaftale fortsætter vi med at behandle dine oplysninger som beskrevet under indhentning af tilbud. Derudover behandlinger vi følgende oplysninger: lokalitet på din bil.

Såfremt du ikke ønsker at afgive ovenstående oplysninger vil konsekvensen være at vi ikke kan indgå en leasingaftale med dig.

Formål:

Formålene med behandlingen er:

  • at leve op til kravene i hvidvaskloven
  • at kunne indgå en lovlig leasingaftale
  • at kunne opretholde kontrakten i dennes løbetid
  • at kunne dokumentere vores forretning overfor relevante myndigheder
  • at kunne følge op på din leasingaftale – herunder afvikle eller forlænge den ved udløb

Behandlingsgrundlag:

Vi behandler dine oplysninger med behandlingshjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, artikel 6, stk. 1, litra c samt artikel 6, stk. 1 litra e og litra f herunder vores interesse i at bruge dine oplysninger til at følge op på leasingaftalen og sikre korrekt eventuel afvikling mod din interesse i oplysningerne ikke behandles.

Behandlingsperiode:

Vi behandler dine data så længe der er behov for dem for at forfølge ovenstående formål. Dine data slettes efter maksimalt løbende regnskabsår + 5 år fra sidste faktura er behandlet.

Videregivelse:

Dine data videregives til vores samarbejdsparter:

Creditro A/S for AML- og kreditvurdering

Creative Playground for kundedatabase og udregning af leasingtilbud

Penneo A/S for elektronisk underskrift af leasingaftale

Interdan koncernen for tværgående forretningsområder som bl.a. bogholderi

Intrum for behandling af inkassosager

Worldtrack for GPS lokalitet af bilen

Unique tracking for GPS lokalitet af bilen

GranTurismo Cars A/S som følger op på vores leasingaftaler

Der er indgået gyldig databehandleraftaler med relevante parter.

Dine rettigheder

Herunder kan du læse om dine rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os via [email protected]

Ret til indsigt: Du har ret til at se de personoplysninger, vi behandler om dig samt få en række oplysninger om behandlingen. I nogle situationer vil vi have brug for din hjælp.

Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning: I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan læse mere om, hvordan du klager og finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

scroll up